Cookie beleid AGOVV

De website van AGOVV is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Protocol en uitleg Onderscheiding Lid van Verdienste/Erelid

Protocol en uitleg Onderscheiding Lid van Verdienste/Erelid

INLEIDING
AGOVV kent een onderscheidingsregeling, een besluit waardoor op verschillende
manieren erkenning kan worden uitgesproken naar een persoon die zich voor de
vereniging op de een of andere manier verdienstelijk heeft gemaakt.

2. AANVRAGEN ONDERSCHEIDING
Voor het aanvragen van een onderscheiding moet gebruik gemaakt
worden van het “aanvraagformulier onderscheiding”. Dit formulier is te
vinden op onze website www.agovv.nl
Het is van belang het aanvraagformulier zo volledig mogelijk in te vullen,
nauwkeurig de functiebenaming(en) van de persoon en exact te
vermelden in welke periode(n), deze functie(s) werd(en) uitgevoerd.
De aanvraag dient door ten minste 5 leden schriftelijk te worden
ondersteund.

3. CRITERIA AGOVV ONDERSCHEIDINGEN
Algemene criteria
• De wijze waarop invulling is gegeven aan functies wordt meegewogen
• Onderbrekingen:
Door omstandigheden kan een vrijwilliger genoodzaakt zijn om zijn/haar
functie(s) binnen een vereniging neer te leggen en seizoenen later de
draad weer op te pakken. In dat geval kan een onderbreking
buiten beschouwing blijven en blijft een in de eerdere
periode opgebouwde staat van dienst meetellen in de beoordeling.
• Juridische veroordeling:
een juridische veroordeling kan (afhankelijk van de aard van de
strafbare feiten en de periode waarin dit plaatsvond) invloed hebben op
de beoordeling.
• Onderscheidingen worden alleen toegekend als betrokkene nog
actief
In functie is dan wel afscheid neemt of heeft genomen.
• De zwaarte of belangrijkheid van de uitgeoefende functie(s) kan
worden meegenomen in de beoordeling van de toekenning van het
lidmaatschap van verdienste.

Louter lid
Mensen die een groot aantal jaren lid zijn van de vereniging komen
niet zonder meer in aanmerking voor onderscheiding. Hierop wordt
ingespeeld middels een “decoratiestelsel”.
Lid van verdienste AGOVV
• 10 jaar of langer actief uitoefenen van een functie of een combinatie van functies
ten behoeve van de club heeft vervuld, waarin zwaarte, invulling en effectiviteit
worden meegewogen.
• Van deze termijn kan worden afgeweken met instemming van de commissie en het
bestuur
Erelid
• Heeft functies vervuld, die aantoonbaar en indringend hebben bijgedragen aan de continuïteit en/of het voortbestaan van de vereniging.

4. DE STAPPEN NA DE HET INDIENEN VAN DE AANVRAAG
• Zodra een aanvraag voor een onderscheiding door het bestuur is ontvangen,
wordt door een onafhankelijke commissie beoordeeld of de desbetreffende
persoon hiervoor in aanmerking komt.
• Deze commissie bestaat uit het bestuurslid, onder wiens portefeuille de kandidaat
valt, een lid van de integriteitscommissie en een door het bestuur aan te wijzen lid
van verdienste of erelid; dit laatste lid mag niet ook nog eens een nog in functie
zijnd bestuurslid zijn.
• Een voordracht van de commissie wordt voor besluitvorming aan het bestuur
voorgelegd.
• De aanvrager wordt in kennis gesteld van de finale beslissing met inachtneming
van de privacyregels.
• Het bestuur behoudt zich het recht voor om in specifieke gevallen en met redenen
omkleed van dit protocol af te wijken.
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!